søndag 1. april 2012

Selør

Vi ble forespurt i fjor høst om hjelpe til med noen film opptak
fra vrakene i Seløer.  Sikten har vært elendig derfor tok dette tid før vi fikk gjennomført dette.

Kurt  var med som båtfører, Ingvild som dekksgutt.
Jakob og Venke var med på flisevraket og hjalp Jan- Robert Jore som «motiv».
En tosk ble tatt med kvinnelist nede mellom kvernsteinene, og behørig filmet.
For senere og svømme videre og lure på hvilke tosker VI var.

Ellers ser alt greit ut på Flisevraket, rester etter treverk var  i dag ikke synlig i sanden.
Kun noen rusta biter av sonder som ble satt ned der i 1999.

Deretter sto Tønnevraket for tur, da vi la Frøya inn i bukta og da kom Odd Einarson « ramlende ut av et hus»
og rett på sjøen! Så han ble med og hjalp oss med filminga av Tønnevraket.
Takk for flott innsats av Odd.

Sikten var faktisk bedrer under vann eller over.
Jan –Robert Jore var godt fornøyd med sikten og innsatts fra oss i FUK.

Farsund Undervannsklubb
Jakob D. Løvdal

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar