lørdag 27. juni 2009

Brattholmen

Dykk ved Brattholmen. 6 dykkerer i vannet. Stikking av flyndre, sanking av
krabber og kamskjell. Roger båtfører og cor som dykkerleder. Flott dykk og
relativt god sikt.