lørdag 6. februar 2010

Skarvøy havn

Dagens klubbdykk ble lagt til Skarvøy havn. Håvard, Jarl og Jakob
møtte opp til klubbdykk, mens Yngve stilte opp som båtfører,
dykkeleder og kjentmann. Håvard skulle ha sitt første dykk i
tørrdrakt, så han tok gladelig imot råd fra selvutnevnte erfarne
dykkere. Det skulle vise seg at det var meget kaldt i vannet, faktisk
1 grad på alle besøkte dybder. Dette gjorde at kompassene til Jarl og
Jakob frøs, med det uheldige utfallet slikt kan medføre.
Mens de glade dykkere var under vann, var Yngve og plukket mus
inne på huset. Dagens fangst ble fem inntørka mus. Hadde også en
inspeksjon på grillplassen, som må sies å snart være klar for noe
aktivitet.
Etter dykket ble det selvsagt tid til noen dykkehistorier og andre
skrøner. Bør vel også nevne Jakobs mer eller mindre lærerike
forelesning om ørets anatomi. Ikke vanskelig å forstå at den gutten
har lest trestjernersboka fra perm til perm.........
Glemte da innledningsvis å nevne at Jarl har fått en ny fin gul kniv.
Så ber alle om se etter denne når dere dykker med Jarl i området.